Wiedza i kompetencja językowa kluczami do właściwego zrozumienia tekstu

W dzisiejszych zabieganych czasach obfitujących w znaczny nadmiar obowiązków i ogromną liczbę informacji do przyswojenia, często zaniedbujemy tak ważny niegdyś obszar życia, jakim jest czytelnictwo. Coraz mniej czasu spędzamy nad lekturą literatury pięknej, a czytając literaturę faktu oraz teksty naukowe i specjalistyczne, koncentrujemy się jedynie na kluczowych frazach, pomijając mało ważne w naszej ocenie obszerne fragmenty tekstu, gubiąc przy tym cały przekaz i dokonując jego błędnej interpretacji.

Brak kontaktu z tekstem i jego pobieżna analiza skutkują spadkiem wiedzy i kompetencji językowej, które znów skutkują ograniczeniem zdolności rozumienia tekstu. Tak tworzy się błędne koło, które może mieć niezwykle negatywne dla nas konsekwencje w przypadku, gdy nie zadbamy o jego przerwanie.

Cóż jednak można uczynić w celu odkurzenia swoich umiejętności rozumienia tekstu i sprawić, aby obcowanie z nim było dla nas łatwiejsze, a przez to także szybsze i skuteczniejsze? Kluczem jest tu praca nad swoimi zdolnościami językowymi połączona z niezwykle uważną lekturą tekstów. Bez tego czytanie ze zrozumieniem nie jest bowiem możliwe. Bardzo dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w książki wyjaśniające zawiłości polskiej gramatyki i stylistyki, a także te uczące sztuki interpunkcji, gdyż to właśnie ona potrafi ogromnie zmienić znaczenie pozornie prostego do zrozumienia zdania. Równie ważnym obszarem jest wzbogacanie słownictwa.

Powinniśmy także w miarę możliwości znacznie uważniej niż dotychczas przyglądać się czytanym tekstom. Wyjątkowo pomocne mogą okazać się właśnie te językowo skomplikowane, obfitujące w dość ciężkie konstrukcje i zdania wielokrotnie złożone. Ich lektura wymusi na nas ogromne skupienie uwagi. Aby rozwiać wątpliwości i utrwalić sobie spotkane tam reguły warto posiłkować się podczas ich lektury rozmaitymi pomocami. Można też wynotowywać sobie cięższe reguły i wynotowywać ilustrujące je zdania.

Taki sposób pracy z materiałem z pewnością wyniesie nasze zdolności czytania ze zrozumieniem na poziom umożliwiający owocną lekturę nawet najbardziej skomplikowanych tekstów.

Related Post