Rozwój dziecka w pisaniu i rysowaniu

Zanim dziecko nauczy się pisać i rysować w taki sposób, aby jego słowa i obrazki były zrozumiałe i by zarazem czerpać z tego przyjemność.

Prawidłowy przebieg procesu nauki pisania i rysowania

Naukę pisania i rysowania nazywa się grafomotoryką. Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia, toteż nie da się jednoznacznie określić czasu trwania tych przygotowań. Warto jednak poświęcić odpowiednio dużo czasu dla swojej pociechy, aby to, czego się podejmuje, dawało odpowiednie efekty.

Właściwe ćwiczenia

Grafomotoryka to nauka, która ma za zadanie zwracać uwagę na takie kwestie jak:
– siła nacisku na kartkę i ustabilizowanie jej,
– sposób trzymania przyrządu, którym dziecko pisze lub rysuje – w tym zakresie ważny jest wybór właściwego ołówka, kredki, czy długopisu, a także praworęczność lub leworęczność,
– właściwy kierunek pisma i pisanie w linii prostej,
– tempo pisania, bez pośpiechu.

Wśród ćwiczeń grafomotorycznych, które mają wpłynąć pozytywnie na powyższe czynniki, są:
– malowanie kolorowanek,
– dorysowanie brakujących elementów,
– kolorowanie według wzoru,
– prowadzenie ołówka lub kredki po kropkach lub liniach.

Odpowiednio zrealizowane ćwiczenia mają zasadniczy wpływ na przyjemność, jaką dziecko czerpie z tego typu prac manualnych. Pomogą one wyrobić motywację do dalszej nauki, a także koncentrować się na zadaniach oraz sprawiają, że pismo stanie się bardziej czytelne i estetyczne. Jednocześnie poprawia się dokładność i precyzja przy rysowaniu. Ćwiczenia grafomotoryczne oddziałują pozytywnie także na koordynację ruchową, zwłaszcza jeśli chodzi o dłonie i palce.

Related Post