Na czym polega kinezjologia edukacyjna?

Na czym polega kinezjologia edukacyjna? post thumbnail image

Kinezjologia edukacyjna określana jako gimnastyka mózgu jest w pełni skuteczną metodą terapeutyczna stworzoną przez doktora Paula Dennisona. Jej podstawą jest ruch fizyczny, niezbędny do właściwego organizowania pracy mózgu oraz całego ciała.

Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej

Ta sprawdzona od lat metoda terapeutyczna znalazła szerokie zastosowanie w terapii zaburzeń ruchowych oraz w zaburzeniach uwagi. Ponadto jest ona skuteczna w walce ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania oraz pisania.

Metoda Dennisona wpływa również bardzo pozytywnie na poczucie własnej wartości oraz komunikację z innymi ludźmi. Daje ona gwarancję utrzymania równowagi psychicznej, oraz wpływa na redukcję stresu.

Ponadto metoda ta poprzez wdrażanie różnorodnych ćwiczeń motorycznych w ogromnym stopniu wspiera naturalny rozwój człowieka.

Na czym polega gimnastyka mózgu?

Metoda Paula Dennisona powstała na bazie kilku dziedzin naukowych, wśród których można wymienić pedagogikę, psychologię, akupunkturę, anatomię, fizjologie oraz neurologię.

W celu zintegrowania pracy umysłu i ciała metoda ta wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne takie jak: kreślenie leniwych ósemek czy wykonywanie ruchów naprzemiennych. Paul Dennison uważał, że dla w pełni skutecznej nauki ogromne znaczenie mają trzy funkcje ludzkiego mózgu takie jak: lateralność, zdolność skupienia i ześrodkowania.

Obecnie kinezjologia służy nie tylko do usprawnienia uczenia się zdrowych dzieci, lecz również jest bardzo często wykorzystywana jako w pełni skuteczna metoda pracy z takimi dziećmi, które to przejawiają trudności w nauce. Metodę tą wykorzystuje się również w pracy z maluchami nadpobudliwymi psychoruchowo oraz z dziećmi cierpiącymi na: dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię. Pozwala ona na znaczne poprawienie pamięci oraz koncentracji uwagi.

Related Post