Komunikacja alternatywna i jej metody

Komunikacja alternatywna i jej metody post thumbnail image

Specjaliści cały czas pracują nad tym, by osoby, które nie mówią ze względu na chorobę lub inne przypadłości, również mogły wyrażać swoje potrzeby oraz myśli. Dzięki komunikacji alternatywnej jest to możliwe.

1. Komunikacja alternatywna – 3 metody:

Osoby po udarze mózgu, z porażeniem mózgowym lub dotknięte autyzmem często albo całkowicie nie mówią, albo komunikują się z innymi w ograniczony sposób. Dlatego też, specjaliści cały czas myślą, jak takim osobom pomóc oraz jak z nimi porozumieć się. Komunikacja alternatywna to dziedzina, która stawia na trzy metody porozumiewania się z takimi osobami. Pierwsza z nich to systemy znaków manualnych. Tu komunikacja opiera się na języku migowym, języku Makaton, czy fonogestach. By porozumiewać się z chorym, wystarczy nauczyć się któregoś z tych języków oraz nauczyć go chorego. Codzienność może okazać się dużo łatwiejsza. Druga metoda opiera się na systemie znaków graficznych. To za sprawą symboli lub obrazów można dowiedzieć się co czuje chory, co myśli lub czego potrzebuje w danej chwili. Jest to niezwykle przydatna metoda np. w szkole.
Trzeci sposób – system znaków przestrzenno-dotykowych obejmuje locki słowne Premacka i alfabet Lorma.

2. Nowoczesne technologie

Komunikacja alternatywna w swojej pracy pozwala również korzystać z nowoczesnych technologii. Tablety, laptopy, telefony, klawiatury dotykowe – to sprzęty które również mogą niebywale pomóc choremu porozumiewać się z otoczeniem. Wiele szkół i ośrodków inwestuje w tego typu asortyment, gdyż pozwala również rehabilitować osobę chorą.

Related Post